fbpx
Norhanisah bte Johar
July 5, 2020
Hukum Orang Islam Membuat Wasiat Dari Perspektif Syarak

WASIAT merupakan instrumen utama dalam perancangan harta pusaka Islam. Penyediaan wasiat ini amat digalakkan kepada umat Islam terutamanya di Malaysia bagi memudahkan pengurusan harta pusaka dan juga bagi mengelakkan isu pertikaian harta pusaka kelak.

Secara umumnya, wasiat merupakan iqrar yang dibuat oleh seseorang semasa hayatnya mengenai perwarisan hartanya atau manfaat hartanya untuk dilaksanakan selepas kematiannya bagi tujuan yang baik menurut hukum syarak. Tafsiran ini digunakan di dalam Enakmen Wasiat Orang Islam di negeri-negeri di Malaysia.

Perbuatan untuk membuat wasiat telah disyariatkan melalui al-Quran dan hadis-hadis. Pada peringkat permulaan Islam di Madinah, melalui surah al-Baqarah ayat 180, Allah telah memerintahkan umat Islam membuat wasiat untuk memberi harta kepada ahli keluarga terdekat kerana masyarakat arab jahiliyyah pada ketika itu cenderung untuk mewasiatkan hartanya kepada orang lain dengan tujuan riak dan mendapat kemasyuran. Pada ketika itu belum ada lagi hukum faraid

Disebabkan itu, Allah telah memerintahkan di dalam surah al-Baqarah ayat 180 seperti berikut:

“Kamu diwajibkan, apabila seorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut peraturan agama), sebagai satu kewajipan atas orang-orang yang bertaqwa.”

Melalui ayat ini, Allah telah mewajibkan orang-orang yang bertaqwa yang mempunyai harta supaya berwasiat kepada ibubapa dan kaum kerabatnya menurut peraturan agama.

Para ulama berpendapat hukum wajib ini telah dimansuhkan apabila turunnya surah berkaitan hukum faraid iaitu Surah an-Nisa’. Surah ini telah secara khusus menerangkan tentang bahagian-bahagian yang berhak diterima oleh waris-waris dalam pembahagian harta pusaka. Penerangan berkaitan hukum faraid boleh diperolehi di dalam buku Faraid Mudah Faham.

Walaubagaimanapun, di dalam Surah an-Nisa’ masih  menerangkan tentang pelaksanaan bahagian faraid adalah sesudah wasiat si mati dilaksanakan dan sesudah hutang si mati dibayarkan.

Surah an-Nisa’ ayat 11 yang bermaksud:

“… (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya. lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Surah an-Nisa’ ayat 11 yang bermaksud:

“… sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati, dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Penyabar.

Kedua-dua ayat ini menunjukkan, walaupun hukum wajib berwasiat telah mansuh, namun perbuatan membuat wasiat itu menjadi suatu perbuatan yang digalakkan (disunatkan) oleh Islam selagi mana ianya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris.

 Terdapat juga sejumlah hadis yang menggalakkan wasiat antaranya seperti berikut:

“Tiada hak (patut) bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan dibiarkan hingga dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinua”

(Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Orang yang malang ialah orang yang tidak sempat berwasiat”

(Hadis Riwayat Ibn Majah)

Sesiapa yang mati dalam keadaan meninggalkan wasiat maka dia mati di atas jalan yang satu dan mengikut sunnah dan dia mati sebagai seorang yang bertaqwa dan bersyahadah serta mati dalam keadaan dosa-dosanya diampunkan”

(Hadis Riwayat Ibn Majah)

Oleh itu, para ulama’ telah bersepakat bahawa wasiat tidak difardukan ke atas setiap orang tetapi hukum berwasiat bergantung kepada keadaan-keadaan tertentu seperti contoh berikut:

WAJIB –            jika terdapat tanggungjawab syarie (zakat, haji dan fidyah puasa) dan hutang dengan manusia serta berasa bimbang jika harta habis sebelum hutang dunia dan akhirat tersebut belum dilaksanakan.

SUNAT –          jika berwasiat untuk kaum kerabat (buan waris faraid) yang memerlukan, orang miskin dan bagi tujuan kebajikan kepada jalan Allah.

HARUS –          jika berwasiat kepada sahabat handai dan orang kaya yang bukan dari golongan yang berilmu dan beramal soleh.

MAKRUH –      jika pewasiat seorang yang kurang berada dan mempunyai waris yang ramai yang memerlukan harta.

HARAM –         jika berwasiat kepada perkara yang haram.

Sebagai seorang muslim di Malaysia, menjadi satu keperluan untuk menyediakan wasiat bagi memastikan harta pusaka yang bakal ditingkalkan nanti dapat diurus dengan baik. Menyediakan wasiat menjadi perkara yang wajib bilamana terdapat tanggungjawab syarie (zakat, haji dan fidyah puasa) dan hutang dengan manusia serta berasa bimbang jika harta habis sebelum hutang dunia dan akhirat tersebut belum dilaksanakan manakala sunat berwasiat bagi tujuan kebajikan kepada jalan Allah.

Sila kongsikan melalui


Penulis blog

Norhanisah binti Johar
Norhanisah binti Johar
Norhanisah Pidaus & Associates PLT
Kluang,
Johor
Kes mahkamah syariah, perceraian, nafkah, hadhanah, Harta Sepencarian, Harta Pusaka, Perintah Faraid, Wasiat, Hibah, Amanah Raya, Pusaka Kecil, Hibah, Amanah Raya dan lain-lain.
(Sebab 4) Kenapa Berwasiat: Memastikan senarai harta tak terlepas pandang oleh Waris.
(Sebab 4) Kenapa Berwasiat: Memastikan senarai harta tak terlepas pandang oleh Waris.
KES MAHKAMAH SYARIAH : LAFAZ CERAI-APA KENA BUAT?
KES MAHKAMAH SYARIAH : LAFAZ CERAI-APA KENA BUAT?
KES MAHKAMAH SYARIAH : TUNTUTAN SELEPAS PERCERAIAN
KES MAHKAMAH SYARIAH : TUNTUTAN SELEPAS PERCERAIAN
KES MAHKAMAH SYARIAH : PENGESAHAN RUJU’
KES MAHKAMAH SYARIAH : PENGESAHAN RUJU'
Para Isteri Perlu Tahu….
Para Isteri Perlu Tahu....
eBook Prosedur A-Z Urus Cerai Sendiri
eBook Prosedur A-Z Urus Cerai Sendiri
Pengesat air mata janda
Pengesat air mata janda
Mudahkan faraid harta
Mudahkan faraid harta
Melantik Penjaga Harta Anak Bawah Umur Adalah Hak Eksklusif Bapa Dalam Wasiat
Melantik Penjaga Harta Anak Bawah Umur Adalah Hak Eksklusif Bapa Dalam Wasiat
Berapakah Kadar Harta Yang Boleh DiWasiatkan?
Berapakah Kadar Harta Yang Boleh DiWasiatkan?
Hukum Orang Islam Membuat Wasiat Dari Perspektif Syarak
BUKU FARAID MUDAH FAHAM: Langkah pertama belajar faraid
BUKU FARAID MUDAH FAHAM: Langkah pertama belajar faraid