TERMA PERKHIDMATAN (Term Of Service)

Syarat-syarat Penggunaan untuk Pewarisan.com

Selamat datang ke Pewarisan.com. Laman web ini dimiliki dan dioperasikan oleh Pewarisan Sdn. Bhd. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat-syarat penggunaan yang terkandung di bawah ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan sebarang syarat, anda tidak dibenarkan menggunakan laman web ini.

 

  1. Kandungan Laman Web

Pewarisan.com menyediakan maklumat umum bagi tujuan maklumat sahaja. Walau bagaimanapun, kami tidak memberikan jaminan mengenai ketepatan, kesahan, kebolehpercayaan, kesesuaian, atau ketersediaan sebarang maklumat di laman web ini. Kami tidak bertanggungjawab terhadap kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini.

 

  1. Penggunaan Laman Web

Anda bersetuju untuk menggunakan laman web ini hanya untuk tujuan yang sah dan mengikut syarat-syarat penggunaan ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan laman web ini bagi tujuan yang menyalahi undang-undang atau yang tidak dibenarkan oleh syarat-syarat penggunaan ini. Anda juga bersetuju untuk tidak mengganggu atau merosakkan laman web ini atau sebarang perkhidmatan atau sumber yang disediakan melalui laman web ini.

 

  1. Pautan ke Laman Web Lain

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang dimiliki dan dioperasikan oleh pihak ketiga. Pewarisan.com tidak mempunyai kawalan ke atas laman web tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau penggunaan laman web tersebut.

 

  1. Hak Harta Intelek

Kandungan laman web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, imej, dan ikon adalah milik Pewarisan.com atau pemberi lesen kami. Anda tidak dibenarkan menyalin, mengubah, memapar semula, atau menggunakan kandungan laman web ini tanpa kebenaran bertulis daripada Pewarisan.com.

 

  1. Perlindungan Data Peribadi

Pewarisan.com menghormati privasi dan keselamatan data peribadi pengguna. Sila baca Polisi Privasi kami untuk maklumat lanjut mengenai cara kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi data peribadi anda.

 

  1. Perjanjian dan Pindaan

6.1 Anda bersetuju untuk mematuhi Terma Perkhidmatan ini dengan menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

6.2 Pewarisan.com berhak mengubah atau meminda Terma Perkhidmatan ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

 

  1. Penggunaan Data

Saya faham bahawa maklumat yang anda berikan semasa menyediakan Wasiat anda mungkin dikaji untuk memberikan alternatif yang lebih baik kepada saya.

Sebagai sebahagian daripada perkhidmatan pelanggan , Pewarisan mungkin menawarkan kepada saya produk -produk yang sesuai, saya tidak akan terikat untuk menerimanya.

 

  1. Perjanjian Penuh

Terma Perkhidmatan ini merangkumi perjanjian lengkap antara anda dan Pewarisan.com dalam hubungan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan.

 

  1. Kontak

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau aduan mengenai syarat-syarat penggunaan ini, sila hubungi kami di admin@pewarisan.com .

 

Daftar sebagai Ahli. Keahlian adalah PERCUMA

Kami sedang menaik taraf sistem ini. Segala log masuk dan daftar akan diberhentikan seketika. Maaf atas kesulitan.

(USE) Alya - Daftar

RefID :