fbpx
Anda mempunyai ahli keluarga yang telah meninggal dunia dan harta pusaka arwah belum diselesaikan ?

Mulakan Proses Urus Pusaka Sekarang.

KENAPA PEMBAHAGIAN PUSAKA PERLU DISEGERAKAN

Pembahagian pusaka perlu disegerakan bagi mengelakkan perkara seperti berikut berlaku :

 • Memakan dan menguasai harta dengan cara yang batil.
 • Hutang si mati tidak dapat dijelaskan.
 • Wasiat tidak disempurnakan dengan segera.
 • Bilangan waris yang berhak bertambah akibat kematian berlapis.
 • Pembahagian yang salah akibat lupa keterangan sebenar.
 • Harta tidak terurus dan terbiar.
 • Urusniaga tidak dapat dijalankan kerana masih berdaftar atas nama simati.
 • Kehilangan dokumen penting seperti surat mati, surat perjanjian dan sebagainya.
MULAKAN PROSES URUS PUSAKA

Jangan biarkan harta pusaka ahli keluarga yang telah meninggal dunia tidak diurus.

 • Kemaskini Maklumat
 • Senarai Waris
 • Urus Pusaka

PENTING : Hanya masukan bilangan waris yang masih hidup semasa Arwah meninggal dunia.

Contoh 1 - Arwah mempunyai 3 anak lelaki. Semasa Arwah meninggal dunia, seorang dari anak tersebut telah meninggal dunia. Masukan bilangan anak lelaki sebagai 2 orang sahaja.

Contoh 2 - Semasa Arwah meninggal dunia, semua 3 anak lelaki tersebut masih hidup. Selepas itu, seorang dari anak tersebut meninggal dunia. Masukan bilangan anak lelaki sebagai 3 orang.

Jika Bapa tiada, Datuk sebelah Bapa menjadi Waris Gantian

Jika Ibu tiada, Nenek sebelah Bapa dan Ibu menjadi Waris Gantian

Jika Anak tiada, Cucu dari Anak Lelaki akan jadi Waris Gantian

 

Jika ada Waris Lelaki (Bapa, Anak Lelaki atau Cucu Lelaki dari Anak Lelaki, Waris yang lain seperti Adik beradik, akan terhalang.

 

Jika tiada Waris Lelaki (Bapa, Anak Lelaki atau Cucu Lelaki dari Anak Lelaki, Waris Sisi, jika ada, akan mendapat bahagian.

Senarai Waris yang layak

Suami
1/2 jika tiada anak atau cucu dari anak lelaki
1/4 jika ada anak atau cucu dari anak lelaki

Isteri
1/4 jika tiada anak atau cucu dari anak lelaki
1/8 jika ada anak atau cucu dari anak lelaki

Jika ada lebih dari seorang Isteri, akan dibahagi samarata.
Contoh : Jika bahagian isteri ialah 1/8.
Sekiranya ada 2 isteri, setiap isteri akan dapat 1/16 setiap seorang.

Bapa
1/6
jika ada anak lelaki atau cucu lelaki dari anak lelaki.
1/6 Asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki.
Asobah jika tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki

Ibu
1/3
jika tiada ada anak atau cucu dari anak lelaki
ATAU tiada adik-beradik lelaki atau perempuan
1/3 dari Baki
jika hanya ada Ibu, Bapa Suami Atau Isteri

1/6 jika ada anak, cucu ATAU Adik-beradik
lelaki/perempuan.

Anak Lelaki
Asobah
jika tiada anak perempuan
Asobah bi Al-Ghairi
jika ada anak perempuan

Anak Perempuan
1/2
jika hanya seorang dan tiada anak lelaki
2/3 jika lebih dari seorang dan dan tiada anak lelaki
Asobah bi Al-Ghairi
jika ada anak lelaki

Datuk sebelah Bapa
1/6
jika ada anak lelaki atau cucu lelaki dari anak lelaki ATAU tidak ada Adik-beradik Seibu-sebapa
1/6 Asobah jika ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki ATAU tidak ada Adik-beradik Seibu-sebapa
Asobah jika tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki

Nenek sebelah Bapa
1/6
jika tiada Ibu dan Nenek sebelah Ibu
1/12
jika tiada Ibu dan Ada Nenek sebelah Ibu

Nenek sebelah Ibu
1/6
jika tiada Ibu dan Nenek sebelah Bapa
1/12
jika tiada Ibu dan Ada Nenek sebelah Bapa

Cucu Lelaki dari Anak Lelaki
Asobah
jika tiada cucu perempuan dari anak lelaki
Asobah bi Al-Ghairi
jika ada cucu perempuan dari anak lelaki

Cucu Perempuan dari Anak Lelaki
1/2
jika hanya seorang dan tiada cucu lelaki dari anak lelaki
2/3 jika lebih dari seorang dan dan tiada cucu lelaki dari anak lelaki
Asobah bi Al-Ghairi
jika ada cucu lelaki dari anak lelaki

Saudara Kandung Lelaki

Saudara Kandung Perempuan

Saudara SeIbu Lelaki

Saudara SeIbu Perempuan

Saudara SeBapa Lelaki

Saudara SeBapa Perempuan

Klik DiSini jika anda sudah menjadi Ahli 

ATAU

Daftar Sekarang sebagai Ahli untuk mulakan proses Urus Pusaka ahli keluarga yang telah meninggal dunia.

 

UserName tidak boleh ada jarak, noktah atau special characters (# $ @ % ?).
Contoh UserName - ali, ali2022, ali_ahmad, ali-ahmad