Perbincangan bersama Sampul Sdn Bhd

Setapak 13 Jun 2024
Pewarisan telah menerima kunjungan CEO Sampul Sdn Bhd, dan satu perbincangan telah diadakan untuk mengenalpasti kolaborasi yang boleh dilakukan agar dapat memberi manfaat kedua-dua belah pihak.

SAMPUL adalah syarikat pemula dengan platform perancangan harta digital yang membantu anda mengurus dan menjamin aset dan warisan digital anda. Ia membolehkan anda mencipta wasiat/wasiat digital yang komprehensif untuk memastikan akaun dalam talian dan aset diuruskan mengikut kehendak pengguna.

Satu kerjasama telah dikenalpasti, dan kedua-dua pihak akan memulakan ujian integrasi melalui API dalam masa terdekat. Semoga kerjasama ini dapat membuka lembaran baru dalam kerjasama strategik.

Berita Pewarisan