Pewarisan telah menjadi ahli Circle of Advocacy (CAN) Yayasan UniKL. Melalui kerjasama ini, Pewarisan telah menyediakan laman khusus untuk Yayasan UniKL untuk memudahkan perkongsian maklumat mengenai Faraid dan Pewarisan.

Similar Posts