Setapak, KL 20 Oktober 2023

Kini Pewarisan telah capai usia 3 tahun. Semoga Pewarisan terus berkembang dan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam Perancangan Pewarisan dan Pengurusan Pusaka dan menerusksn perjalanan dengan kejayaan dan pencapaian yang lebih besar!

Similar Posts